Elysium Above 履云录

關於《履雲錄》 《履雲錄》是一款使用Unity3D引擎開發的原創的戰棋遊戲。 遊戲特色 《履雲錄》中,玩家將扮演東海邊小國——“帛”的初階指揮官,于山雨欲來、烏雲壓城之時透過巧妙地排兵佈陣和高超的指揮來幫助剛剛復國的帛國抵擋環伺的強敵的侵攻,一步一步探求各方勢力的所求並最終做出抉擇將故事引向不同的方向。 遊戲採用半即時的“時刻”制。在行動點數耗盡前,角色可以任意移動和使用技能;但消耗的行動點數越多,下一次行動的到來就會變得越慢。仔細注意行動次序條,集中力量殲滅敵人吧。 透過不同的主動技能和被動技能的搭配,同一位隊友可以以完全不同的定位出場。 透過完美破關、章間休息的活動、完成支線以及各種決斷招募新的隊友並提升與隊友的默契度以獲得各種好處。 在帛國境內四處活動、收集數十種寶物來強化己方角色。重要物品可能會影響結局走向喲。 關於萬衍世界 在萬衍大陸,一個傳國數千年的分封制國家“萬衍國”在享用了長久的和平後還是不可避免地走到了分崩離析的邊緣。宗主國——萬衍威權從八百年前就逐漸衰落,各個分封國之間互相征伐,戰火吞滅了不計其數的國家和生命。 傳統軍事強...
Elysium Above 履云录

履云录 (AVD 版)

上古之時,天火延燒,濫水蔓延,毒霧飄渺,民眾苦不堪言。 為調陰順陽,安水平火,和風伏雷,消山靜湖,仙衍使用神力創八衍仙法,以天地定位,使山澤通氣,雷風相薄,水火不相射。 一時間萬物安平,萬衍國自此立國數百年,分封萬邦,天下各自相安無事。 爾後,萬衍王威權漸衰,各封國遂各自為政,乃至相互攻訐。 此後百年間,萬衍大地戰亂不斷,國出國滅,唯一朝一夕之事爾。 然天下大亂,一國絕無獨全之幸。 北方趵國坐大,決意會盟各封國主。 帛國偏遠,待會盟信傳達王府,已錯過時日。帛王遂未參與會盟。 趵國借帛國王輕慢不事會盟為由舉兵侵略,帛國千年不經戰事,一戰即敗。 帛王奎殉國,王子荒朱、王子亞羅出逃。趵軍遂佔帛國全境。 帛國覆滅,趵佔領軍作威作福,舊帛國領生靈塗炭。 八年後... 以荒朱為首的帛國舊王族聯合另一強國“戮”的援軍以閃擊的方式奪回了帛國全域。 於復國大典上,荒朱繼位帛王,並升消云為司馬,決明為百長。 是夜,荒朱、消雲、亞羅、光元等帛國首腦密會,商討守國事宜 司馬將軍消雲之弟決明新升任百長,意氣風發,決心討賊,永守帛國平安。 於帛領內巡視時路遇一可...
履云录 (AVD 版)